top of page

LEDENADMINISTRATIE

Yvonne Edens, e-mail: ledenadmin@ltvl.nl

Opgave nieuwe leden dient via de website plaats te vinden; ga daarvoor naar het inschrijfformulier.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit schriftelijk voor 1 januari voor aanvang van het
nieuwe seizoen te gebeuren. Stuur daarvoor een e-mail naar ledenadmin@ltvl.nl.

Doet u dit niet dat wordt het lidmaatschap stilzijgen verlengd met een jaar.

Bij verlies van u ledenpas of het opzeggen van uw lidmaatschap kunt
u het volgende e-mailadres gebruiken: ledenadmin@ltvl.nl.

Mocht u niet in de gelegenheid te zijn om te mailen, kunt u het bovenstaand adres gebruiken:

Voor leden: betalingen van contributies, lesgelden, competitiebijdragen
op NL10 RABO 0129 0580 84 t.n.v. Lawn Tennis Vereniging Lelystad. (BIC: RABONL02)

BLESSURE REGELING

Bij langdurige blessure (> 3 maanden) worden de maanden dat er niet gespeeld kan worden het jaar erop in mindering gebracht met aftrek van de KNLTB bondsbijdrage. Je moet aan het einde van het jaar zelf een verzoek (e-mail) indienen bij de ledenadministratie.

CONTACT ONS

Tel: 0320 - 226 395

Mail: info@ltvl.nl

Sportparkweg 1

8223 PB Lelystad, Nederland

Success! Message received.

bottom of page