top of page

LEDENADMINISTRATIE

Yvonne Edens, e-mail: ledenadmin@ltvl.nl

Opgave nieuwe leden dient via de website plaats te vinden; ga daarvoor naar het inschrijfformulier.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit schriftelijk voor 1 januari voor aanvang van het
nieuwe seizoen te gebeuren. Stuur daarvoor een e-mail naar ledenadmin@ltvl.nl.

Doet u dit niet dat wordt het lidmaatschap stilzijgen verlengd met een jaar.

Bij verlies van u ledenpas of het opzeggen van uw lidmaatschap kunt
u het volgende e-mailadres gebruiken: ledenadmin@ltvl.nl.

Mocht u niet in de gelegenheid te zijn om te mailen, kunt u het bovenstaand adres gebruiken:

Voor leden: betalingen van contributies, lesgelden, competitiebijdragen
op NL10 RABO 0129 0580 84 t.n.v. Lawn Tennis Vereniging Lelystad. (BIC: RABONL02)

CONTACT ONS

Tel: 0320 - 226 395

Mail: info@ltvl.nl

Sportparkweg 1

8223 PB Lelystad, Nederland

Success! Message received.

bottom of page