OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Indien u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit schriftelijk voor 1 januari voor aanvang van het
nieuwe seizoen te gebeuren.

Bij verlies van u ledenpas of het opzeggen van uw lidmaatschap kunt
u het volgende e-mailadres gebruiken: ledenadmin@ltvl.nl.

Mocht u niet in de gelegenheid te zijn om te mailen, kunt u het volgende adres gebruiken:
Connie Dijkhuis, Horst 22-53, 8225 MB Lelystad