CONTRIBUTIE 2019

De leden van LTVL hebben gekozen voor een all-in lidmaatschap.
Zodoende kunnen alle leden van LTVL het hele jaar door tennissen en padellen bij LTVL.De “all-in” contributies voor het seizoen 2019 zijn als volgt vastgesteld:

Mini-tarief, tot het jaar waarin men 7 jaar wordt : 25,-
Junioren-tarief 1,  m.i.v. het jaar waarin men 7 jaar wordt :  60,-
Junioren-tarief 2, m.i.v. het jaar waarin men 13 jaar wordt : 110,-
Tussen-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 17 jaar wordt : 140,-
Senioren-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 21 jaar wordt : 220,-
65+-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 65 jaar wordt : 195,-
Ondersteunend lid/donateur : 45,-
Introductielabel (max. 3x per jaar p.p.) : 10,-
Familielidmaatschap (max. 2 senioren en kinderen)  600,-
Alleen padel lidmaatschap junioren : 90,-
Alleen padel lidmaatschap senioren : 180,-
Alleen padel lidmaatschap; lid bij andere tennisvereniging in Flevoland (-25%) : 135,-

Voor het eerste jaar dat je lid wordt heeft LTVL een aantal AANBIEDINGEN

Dit geldt alleen voor geïnteresseerden die in 2018 geen lid zijn geweest van LTVL.

Wanneer je lid bent van LTVL:

  •  kun je het hele jaar onbeperkt tennissen en padellen;
  •  kun je je inschrijven voor tennisles. Lidmaatschap is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan
    de tennislessen;
  •  word je ook automatisch lid van de KNLTB. Je kunt met je KNLTB pasje deelnemen aan toernooien door heel Nederland;
  •  kun je deelnemen aan diverse competitie vormen;
  •  dien je minimaal twee bardiensten in te vullen via afhangbord.nl. (uitgezonderd jeugdleden tot 18 jaar).
     Indien je hier niet aan kunt/wilt voldoen is het mogelijk de bardienst af te kopen (€ 20,-).

Betalen via automatische incasso

De automatisch incasso loopt via KNLTB Collect. Zij zullen aan u vragen de incassomachtiging te bevestiging. U krijgt de keuze tussen termijn betaling of ineens. Voor degene die geen machtiging heeft afgegeven is de keuze via iDeal om uw contributie te betalen.

Betalen via bank. Leden die geen gebruik maken van automatische incasso dienen de contributie zelf te betalen vóór 1 maart. Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar rekening NL10 RABO 0129 0580 84 (BIC: RABONL02) ten name van “Lawn Tennis Vereniging Lelystad”. Graag onder vermelding van uw “KNLTB-nummer/naam”.

Leden die niet vóór 1 maart betalen ontvangen een herinnering met administratieve opslag
van € 10,- per lidmaatschap.