G-TENNIS

G-tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke handicap. G-tennis is er op alle niveaus en kan gespeeld worden op alle ondergronden.

Bij G-tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. Het kan onderling gespeeld worden, maar er kan ook aan de reguliere verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. G-tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke handicap te veel belemmeringen
ondervinden om mee te doen aan reguliere evenementen.

De KNLTB onderschrijft de slogan ‘wat normaal kan, moet normaal gaan. Wat speciaal moet, moet speciaal’. Hiermee wordt bedoeld dat G-tennissers, indien mogelijk, in het reguliere tennisleven mee kunnen draaien. G-tennissers voor wie dit niet mogelijk is, krijgen een speciaal aanbod.

LTVL verzorgt tennislessen voor G-Tennis. Daarvoor hebben we aanbieding voor de zomer:

De aanbieding houdt in:
·        één jaar lang een lidmaatschap wordt van LTVL;
·        20 lessen van één uur in de zomer;
.        je kunt zoveel vrij tennissen als je wilt.

Kosten zijn € 180,- per jaar € 30,- per maand

Voor meer informatie stuur dan een e-mail naar info@ltvl.nl.