Plezier-In-Tennis

Plezier-In-Tennis organiseert gedurende het seizoen allerlei activiteiten waaraan iedereen, ongeacht het speelniveau, mee kan doen.

Plezier-In-Tennis is geen commissie waarin een aantal mensen vertegenwoordigd zijn. Het zijn meerdere groepjes mensen die samen een activitiet organiseren. Ze mogen dit naar eigen inzicht doen.
Vast activiteiten zijn het Openings- en slottoernooi die op de eerste en laatste zondag van het seizoen gehouden worden. Een gezellige starter en uitsmijter, inclusief lunch! In samenwerking met de andere tennisclubs in Lelystad is er het Uitwisselingstoernooi dat om beurten door één van de clubs wordt georganiseerd. Verder natuurlijk in augustus het Broekhuis Dubbelplus toernooi.

Naast de genoemde activitieten worden ook georganiseerd:

Heren Old-Timers:
Iedere maandagmorgen, 10 weken achter elkaar, wordt in competitie-verband Old-Timer tennis gespeeld. Veelal LTVL senioren, reeds met pensioen of in de VUT, spelen dan dubbel wedstrijden.

Vanaf 9:30u is er koffie en wordt de indeling voor de speeldag bekend gemaakt. De tennispasjes bepalen, na uitgebreid schudden, wie je maatje wordt en tegen wie je gaat spelen.

Op 10 juni is er een nieuwe haringparty en worden de prijzen verdeeld.

Vanaf 17 juni tot sluiting van de banen, zolang het weer het toelaat, is er iedere maandagochtend Old-Timer tennis zonder competitie-verband en zonder opgave vooraf. Ook nu bepalen de tennispasjes de dubbels.

Data : 2 april t/m 11 juni
Tijd : 10:00u t/m 12:00u
Organisatie : Arnold van Beek / Sipke de Jong

 

Toss-Tennis:
Ook in het nieuwe seizoen zal er elke woensdagochtend van 09.00 uur tot ca. 11.30 een racketochtend worden georganiseerd. De eerste racketochtend van 2013 vindt plaats op woensdag 3 april deelname is gratis!

Vanaf 8.30 uur is de kantine open en bent u al welkom voor een kop koffie of thee. Om 9.00 worden de labels verzameld van iedereen die mee wil doen en worden de te spelen dubbels bepaald. De eerste ronde eindigt om 10.00 uur, nadat de scheepsbel heeft geklonken. Tijd voor koffie,thee of iets anders. Degenen die een tweede ronde meedoen, laten hun label liggen en worden opnieuw ingedeeld.

Belangrijk:
Voel u niet “te sterk”of “te zwak” om mee te doen. Er zal, hoewel gezelligheid belangrijk is, ook rekening worden gehouden met de sterkte van de spelers. Mocht het eens tegenvallen, probeer dan aan u “techniek” te werken of kijk of u een ander clublid sterker kunt maken!

Graag tot ziens op de woensdagochtend!

Data : 4 april t/m eind seizoen
Tijd : 9:00u t/m + 11:30u
Organisatie : Cees Rademaker / Marga Janssen / Jannie Watzema

 

 


Dames-Tennis:

Drie keer per week verzamelen een aantal dames zich om een potje te tennisen. Iedereen is welkom. Er wordt niet gebeld; wie er is doe doet mee.

Data : 4 april t/m eind seizoen
Tijd : Maaandag 13:30u, Woensdag 9:30u en Vrijdag 13:30u
Organisatie : n.n.b.


LTVL Dubbelplus toernooi (30+ / 50+):
Het topevenement is het LTVL Dubbelplus-toernooi. Dit is een officieel toernooi voor 30-plussers en 50-plussers. Een week lang een waar feest met als apotheose de prijsuitreiking!

Data : 20 t/m 26 augustus
Categorieën : 3, 4, 5, 6, 7, 8 (30+) en 6, 7, 8 (50+)
Speelvormen : HD, DD, GD
Organisatie : Rob van der Kleij
Contact : dubbelplus@ltvl.nl

 

 

 

Wilt u meer weten over de commissie of de activiteiten? Mail dan naar plezier-in-tennis@ltvl.nl