#ajaxcafe
 

Contributie 2017

Informatie over de contributie

De leden van LTVL hebben gekozen voor een all-in lidmaatschap. Dit gaat in vanaf 2017.
Zodoende kunnen alle leden van LTVL het hele jaar door tennissen en padellen bij LTVL.

De "all-in" contributies voor het seizoen 2017 zijn als volgt vastgesteld:

Mini-tarief, tot het jaar waarin men 7 jaar wordt : 25,-
Junioren-tarief 1,  m.i.v. het jaar waarin men 7 jaar wordt :  60,-
Junioren-tarief 2, m.i.v. het jaar waarin men 13 jaar wordt : 110,-
Tussen-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 17 jaar wordt : 140,-
Senioren-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 21 jaar wordt : 220,-
65+-tarief, m.i.v. het jaar waarin men 65 jaar wordt : 195,-
Ondersteunend lid/donateur : 45,-
Introductielabel (max. 3x per jaar p.p.) : 10,-
Familielidmaatschap (max. 2 senioren en kinderen) :   600,-
       
Alleen padel lidmaatschap junioren : 90,-
Alleen padel lidmaatschap senioren : 180,-
Alleen padel lidmaatschap; lid bij andere tennisvereniging in Flevoland (-25%) : 135,-

Voor het eerste jaar dat je lid wordt heeft LTVL een aantal AANBIEDINGEN

Dit geldt alleen voor geïnteresseerden die in 2016 geen lid zijn geweest van LTVL.

Wanneer je lid bent van LTVL:

  •  kun je het hele jaar onbeperkt tennissen en padellen;
  •  kun je je inschrijven voor tennisles. Lidmaatschap is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan
     de tennislessen;
  •  word je ook automatisch lid van de KNLTB. Je kunt met je KNLTB pasje deelnemen aan toernooien door heel Nederland;
  •  kun je deelnemen aan diverse competitie vormen;
  •  dien je minimaal twee bardiensten in te vullen via afhangbord.nl. (uitgezonderd jeugdleden tot 18 jaar).
     Indien je hier niet aan kunt/wilt voldoen is het mogelijk de bardienst af te kopen (€ 20,-).

Betalen via automatische incasso

Wij vragen je om gebruik te maken van automatische incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie. Vul hiervoor het formulier ‘Doorlopende machtiging (PDF)’ in en stuur deze ingevuld en ondertekend op naar ledenadmin@ltvl.nl. Als wij je machtiging vóór 1 februari hebben ontvangen, kunnen wij namens je de contributie voor het nieuwe seizoen vanje rekening afschrijven.

Het bedrag dat je moet betalen wordt gelijke termijnen geïncasseerd. Je blijft wel zelf verantwoordelijk voor je betalingen aan ons. Zorg er daarom voor dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Terugboeken van een afschrijving. Wanneer je een incasso wilt terugdraaien, kunt je je bank zonder opgaaf van reden verzoeken het bedrag terug te boeken. Neem hiervoor contact op met je bank en vraag naar de voorwaarden.

Automatische incasso wijzigen. Wilt je de automatische incasso wijzigen, bijvoorbeeld uw rekeningnummer? Vul dan het formulier 'Wijziging doorlopende machtiging (PDF)’ volledig in en stuur deze ondertekend naar ledenadmin@ltvl.nl. Als we je wijziging uiterlijk voor 15 februari hebben ontvangen kunnen we deze op tijd verwerken voor de inning van contributie van het aankomend seizoen.

Automatische incasso intrekken. Wilt je de automatische incasso stopzetten? Vul dan het formulier ‘Intrekken doorlopende machtiging (PDF)’ in en stuur deze ondertekend op naar ledenadmin@ltvl.nl. Als we je wijziging uiterlijk voor 15 februari hebben ontvangen kunnen we deze op tijd verwerken en uit de incasso batch halen.

Downloads

Betalen via bank. Leden die geen gebruik maken van automatische incasso dienen de contributie zelf te betalen vóór 1 maart. Je kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar rekening NL10 RABO 0129 0580 84 (BIC: RABONL02) ten name van “Lawn Tennis Vereniging Lelystad”. Graag onder vermelding van uw “KNLTB-nummer/naam”.

Leden die niet vóór 1 maart betalen ontvangen een herinnering met administratieve opslag
van € 10,- per lidmaatschap.